www.bidmonfa.com index-web bidmonfa@bidmonfa.com

 

 

JUGADORS / JUGADORES / PLAYERS

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

KAABI, MEJDI

KABANOV, NIKOLAI 22/01/1980

KACHARAVA, NIKOLOZI 03/03/2004

KACHEISHVILI, GIORGI 10/02/1977

KACHIANI GERSINSKA, KETINO 11/09/1971

KADAM, OM M. - --/--/2008

KADIMOVA, ILAHA 05/11/1975

KADRIC, DENIS - 12/06/1995

KAENEL, HANSJUERG 16/02/1952

KAGAN, SHIMON 06/04/1942

KAGRAMANOV, DINA 24/08/1986

KAHN, EVARTH DR. 02/02/1972

KAHN, VICTOR - --/--/1889 06/10/1971

KAIDANOV, GREGORY Z. 11/10/1959

KAILA, OSMO I. 11/05/1916

KAIUMOV, DMITRY D. 28/02/1949

KAKAGELDYEV, AMANMURAD 28/12/1949

KALANTARIAN, NORIK 15/08/1962

KALASHIAN, DAVID 13/09/1989

KALDOR, AVRAHAM 20/05/1947

KALEGIN, EVGENIJ 06/09/1954

KALEZIC, BLAZO 02/08/1978

KALESIS, NIKOLAOS 31/07/1970

KALEVIC, SANJA 04/03/1967

KALININ, A. 08/02/1944

KALININ, ALEXANDER 26/05/1968

KALININ, OLEG 03/05/1957

KALININA, VLADISLAVA 25/02/1980

KALINITSCHEW, SERGEY L. 03/02/1956

KALLAI, GABOR 21/02/1959

KALLIO, HEIKKI 15/10/1980

KALMAR WOLF, PAULA - 11/04/1881 29/09/1931

KALOD, RADEK 08/08/1978

KALYGIN, SERGEY V. 03/10/1970

KAMBJRN, JOAN

KAMENETS, ANATOLIJ 04/01/1949

KAMINSKI, MARCIN 10/03/1977

KAMINSKI, UWE 16/08/1962

KAMSKY, GATA 02/06/1974

KAN, ILIA A. 04/05/1909 12/12/1978

KANAREK, MARCEL 05/02/1993

KANAZIREV, PAVEL - --/--/1978

KANEFSCK, GUSTAVO 02/12/1967

KANEP, MEELIS 27/05/1983

KANKO, ILKKA A. 22/11/1934

KANMAZALP, OGULCAN 22/07/1992

KANN, MARCUS - --/--/1820 03/02/1886

KANTANS, TOMS 16/01/1994

KANTARIA, MIKHEIL 01/05/1985

KANTSLER, BORIS 16/04/1962

KAPENGUT, ALBERT Z. 04/07/1944

KAPLAN PERA, JULIO A. 25/07/1950

KAPNISIS, SPYRIDON 11/05/1981

KAPOSZTAS, MIKLOS 03/04/1939

KARAKAS, EVA 15/02/1922

KARAKLAJIC, NIKOLA 24/02/1926 - 16/12/2008

KARASEV, VLADIMIR I. 17/06/1938

KARATOROSSIAN, DAVID 07/06/1969

KARAVADE, EESHA 21/11/1987

KARAYANNIS, ATHANASIOS 29/11/1964

KARFF, MONA M. / RATNER, MINNA 20/10/1914 10/01/1998

KARGIN, ARSENY 11/03/1980

KARIM, ISMAEL 26/07/1985

KARJAKIN, SERGEY 12/01/1990

KARLOVICH, ANASTAZIA 29/05/1982

KARLSSON, LARS C. G. 11/07/1955

KARNER, HILLAR 28/07/1935

KAROLYI, TIBOR JR. 15/11/1961

KAROLYI, TIBOR SR. 28/02/1931

KARPATCHEV, ALEKSANDR 25/05/1967

KARPESHOV, OLEG 06/02/1954

KARPMAN, VADIM 12/05/1965

KARPOV, ALEXANDER 16/06/1959

KARPOV, ANATOLY 23/05/1951