www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ALBERT CASTILLO DALMAU

 

23/03/2001

 

 

MF (Mestre FIDE)

 

 

26/04/2009 – Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-8 DE

             CATALUNYA.

 

19/12/2009 – Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA, ESCACS

             BASE, SUB-8.

 

17/12/2011 – Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA, ESCACS

             BASE, SUB-10.

 

14/12/2013 – Sots-Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA,

             ESCACS BASE, SUB-12.

 

17/12/2016 – Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA, ESCACS

             BASE, SUB-16.

 

13/04/2017 – Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-16 DE

             CATALUNYA.

 

16/12/2017 – Sots-Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA,

             ESCACS BASE, SUB-20.

 

29/03/2018 – Sots-Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-18

             DE CATALUNYA.

 

07/12/2019 – Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA, ESCACS

             BASE, SUB-20.

 

24/11/2021 – Sots-Campió – MEMORIAL JOAN SEGURA.  

 

09/03/2022 – Campió – OBERT TRES PEONS.

 

10/07/2022 – Campió – OBERT INTERNACIONAL DE

             TORREDEMBARRA.

 

09/03/2023 – Campió – TORNEIG CLÀSSIC SANT MARTÍ.  

 

29/11/2023 – Sots-Campió – MEMORIAL JOAN SEGURA.

 

02/12/2023 – Campió – OBERT VILA DE CERDANYOLA.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE