www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ANTONI COTS VALLS

 

18/08/1963

 

 

20/12/1992 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 1ª CATEGORIA.

 

      1993 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 1ª CATEGORIA.

 

22/12/1996 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RAPIDES A 5 MINUTS, GRUP-B.

 

12/10/1997 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 25 MINUTS, GRUP-C.

 

08/10/2006 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, GRUP-C.

 

 

Personal  Card  -  FIDE