www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JORDI TRIADÚ CASSÀ

 

09/07/1993

 

 

13/03/2013 – Sots-Campió – TORNEIG DE SANT MARTÍ.  

 

19/06/2016 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             DE RÀPIDES DE GIRONA.

 

21/08/2016 – Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             SANTA EUGÈNIA.

 

11/05/2019 – Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             SANT GREGORI.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE