www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MIQUEL SERRANO PERTIÑEZ

 

10/03/1959

 

 

11/05/2015 – Campió – OBERT VILA DE GRACIA PER MAJORS DE 55

             ANYS.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com  /  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE