www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ROSSEND PLANAS FERRET

 

21/01/1939 – --/--/2006

 

 

MC (Mestre Català)

 

 

   08/1979 – Sots-Campió – OBERT INTERNACIONAL VILA DE

             SITGES.

 

14/07/1981 – Sots-Campió – OBERT INTERNACIONAL VILA DE

             SITGES.

 

30/09/2001 - Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE +60.

 

30/09/2001 - Campeón – CAMPEONATO DE ESPAÑA DE +60.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com

 

Personal  Card  -  chessbase.com