www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

PLANAS

 

--/--/19--

 

 

14/07/1981 – Sots-Campió – OBERT INTERNACIONAL VILA DE

             SITGES.