www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

LLUÍS PARALS MARCÉ

 

02/05/1968

 

 

MC (Mestre Català)

 

 

13/06/2015 – Sots-Campió – OBERT LLINARS DEL VALLÈS.

              

 

30/12/2016 – Campió – OBERT DE NADAL CIUTAT DE

             FIGUERES.  

 

30/12/2017 – Sots-Campió – OBERT DE NADAL CIUTAT DE

             FIGUERES.  

 

20/11/2018 – Campió – TANCAT DEL GERUNDA.  

 

31/05/2019 – Campió – OBERT GERUNDA.  

 

26/11/2019 – Campió – TANCAT DEL GERUNDA.  

 

05/01/2020 – Sots-Campió – OBERT DE NADAL CIUTAT DE

             FIGUERES.  

 

10/03/2020 – Sots-Campió – CAMPIONAT VETERANS DE

             GIRONA.  

 

05/04/2022 – Campió – CAMPIONAT VETERANS DE GIRONA.

              

 

22/05/2022 – Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE +50.

              

 

20/03/2024 – Campió – CAMPIONAT VETERANS DE GIRONA.

 

19/05/2024 – Sots-Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE

             +50.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com  /  365chess.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE