www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

HÉCTOR GÓMEZ SÁNCHEZ

 

--/--/2000

 

 

 

13/12/2008 – Sots-Campió – MEMORIAL DAVID GARCÍA,

             ESCACS BASE, SUB-8.

 

 

Personal  Card  -  FIDE