www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

FRANCESC CORREA GARRIDO

 

--/--/1940

 

 

 

14/07/1981 – Campió – OBERT INTERNACIONAL VILA DE SITGES.

 

 

Personal  Card  -  chessbase.com