www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JOAN CARRANZA FONT

 

--/--/1962

 

 

12/12/2017 – Sots-Campió – OBERT DEL GERUNDA.  

 

20/11/2018 – Campió – OBERT DEL GERUNDA.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE