www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

RICARD LLUÍS BRUSI NOGUERA

 

19/09/1958

 

 

MC (Mestre Català)

 

 

12/05/2014 – Campió – OBERT VILA DE GRÀCIA PER MAJORS

             DE 55 ANYS.  

 

09/05/2016 – Sots-Campió – OBERT VILA DE GRÀCIA PER

             MAJORS DE 55 ANYS.  

 

15/05/2017 – Sots-Campió – OBERT VILA DE GRÀCIA PER

             MAJORS DE 55 ANYS.  

 

14/05/2018 – Campió – OBERT VILA DE GRÀCIA PER MAJORS

             DE 55 ANYS.  

 

27/05/2018 – Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE +60.

              

 

26/05/2019 – Sots-Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE

             +50.  

 

22/05/2022 – Sots-Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE

             +50.  

 

19/12/2022 – Sots-Campió – ACTIU MEMORIAL JESÚS MARTÍN.

            

 

02/05/2023 – Campió – CAMPIONAT DE BARCELONA DE +65.

            

 

29/04/2024 – Sots-Campió – OBERT VILA DE GRÀCIA PER

             MAJORS DE 55 ANYS.

 

19/05/2024 – Sots-Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA DE

             +65.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE