www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JOAN ALBERT MACH

 

22/10/1958

 

 

 

25/03/1978 – Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA JUVENIL.