www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JORDI MIRET MONTANÉ

 

25/01/1978

 

 

 

      1992 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-16 DE LLEIDA.

 

11/10/1992 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 25 MINUTS, 3ª CATEGORIA.

 

      1993 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-16 DE LLEIDA.

 

      1993 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 2ª CATEGORIA.

 

      1994 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 25 MINUTS, 2ª CATEGORIA.

 

26/11/1995 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, GRUP C.

 

14/12/1996 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             JUVENIL DE LLEIDA.

 

22/12/1996 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS.

 

20/04/1997 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 12 HORES.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com