www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

VÍCTOR LILLO CASTANY

 

06/06/1991

 

 

MF (Mestre FIDE)

 

 

26/01/2008 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             JUVENIL DE GIRONA.

 

22/11/2009 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             GIRONA.  

 

02/12/2012 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             GIRONA.

 

08/10/2016 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             BANYOLES.

 

17/06/2017 – Campió – OBERT FOMENT MARTINENC.  

 

01/05/2018 – Sots-Campió – OBERT ACTIU DEL TRES PEONS.

            

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  FIDE  /  chessgames.com  /  365chess.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE