www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

AGUSTÍ VALLDEORIOLA PUIGDOLLERS

 

--/--/1969

 

 

23/11/2018 – Sots-Campió – OBERT DEL MOIANÈS.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com  /  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE