www.bidmonfa.com bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya / Jugadors / Calendari / Problemes / Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JOAN TORQUET GUASCH

 

15/04/1919 --/--/1983