www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRANCESC TERREU SERRA

 

28/12/1954 11/11/2016

 

 

 

17/03/2016 – Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE

             TARRAGONA.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com

 

Personal  Card  -  chessbase.com