www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE RŔPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2013

 

 

                                           GRUP -  A

                                           Mitja elo catalŕ  2207’6

 

 

                              RONDA 1

 

                 1  I. CAMPOS     - R. VERDÉS     0

                 1  LL. TRESENTS  - J. SOLÉ       0

                 0  I. GORNÉ      - V. PRAT       1

                 0  D. LLAVALL    - R. GABARRÓ    1

                 0  J. ARGERICH   - JOS. SOLANI   1

 

 

                              RONDA 2

 

                 0  R. VERDÉS     - JOS. SOLANI   1

                 0  R. GABARRÓ    - J. ARGERICH   1

                 1  V. PRAT       - D. LLAVALL    0

                 1  J. SOLÉ       - I. GORNÉ      0

                 0  I. CAMPOS     - LL. TRESENTS  1

 

 

                              RONDA 3

 

                 1  LL. TRESENTS  - R. VERDÉS     0

                 0  I. GORNÉ      - I. CAMPOS     1

                 1  D. LLAVALL    - J. SOLÉ       0

                 1  J. ARGERICH   - V. PRAT       0

                 0  JOS. SOLANI   - R. GABARRÓ    1

 

 

                              RONDA 4

 

                 0  R. VERDÉS     - R. GABARRÓ    1

                0’5 V. PRAT       - JOS. SOLANI  0’5

                 1  J. SOLÉ       - J. ARGERICH   0

                 1  I. CAMPOS     - D. LLAVALL    0

                 0  LL. TRESENTS  - I. GORNÉ      1

 

 

                              RONDA 5

 

                 0  I. GORNÉ      - R. VERDÉS     1

                 0  D. LLAVALL    - LL. TRESENTS  1

                 0  J. ARGERICH   - I. CAMPOS     1

                 1  JOS. SOLANI   - J. SOLÉ       0

                 1  R. GABARRÓ    - V. PRAT       0

 

 

                              RONDA 6

 

                 0  R. VERDÉS     - V. PRAT       1

                 0  J. SOLÉ       - R. GABARRÓ    1

                 0  I. CAMPOS     - JOS. SOLANI   1

                 0  LL. TRESENTS  - J. ARGERICH   1

                 1  I. GORNÉ      - D. LLAVALL    0

 

 

                              RONDA 7

 

                 0  D. LLAVALL    - R. VERDÉS     1

                 1  J. ARGERICH   - I. GORNÉ      0

                 0  JOS. SOLANI   - LL. TRESENTS  1

                0’5 R. GABARRÓ    - I. CAMPOS    0’5

                 1  V. PRAT       - J. SOLÉ       0

 

 

                              RONDA 8

 

                 0  R. VERDÉS     - J. SOLÉ       1

                 1  I. CAMPOS     - V. PRAT       0

                 0  LL. TRESENTS  - R. GABARRÓ    1

                 0  I. GORNÉ      - JOS. SOLANI   1

                0’5 D. LLAVALL    - J. ARGERICH  0’5

 

 

                              RONDA 9

 

                 1  J. ARGERICH   - R. VERDÉS     0

                 0  JOS. SOLANI   - D. LLAVALL    1

                 1  R. GABARRÓ    - I. GORNÉ      0

                 1  V. PRAT       - LL. TRESENTS  0

                 1  J. SOLÉ       - I. CAMPOS     0

 

 

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10     P     C_

 1  I. CAMPOS     -  *  0  1  1  1  0  =  1  0  1  - 5’5 - 2-5

 2  LL. TRESENTS  -  1  *  0  1  0  1  0  0  1  1  -  5  -  6

 3  I. GORNÉ      -  0  1  *  1  0  0  0  0  0  0  -  2  - 9-10

 4  D. LLAVALL    -  0  0  0  *  =  1  0  0  1  0  - 2’5 -  8

 5  J. ARGERICH   -  0  1  1  =  *  0  1  1  0  1  - 5’5 - 2-5

 6  JOS. SOLANI   -  1  0  1  0  1  *  0  =  1  1  - 5’5 - 2-5

 7  R. GABARRÓ    -  =  1  1  1  0  1  *  1  1  1  - 7’5 -  1

 8  V. PRAT       -  0  1  1  1  0  =  0  *  1  1  - 5’5 - 2-5

 9  J. SOLÉ       -  1  0  1  0  1  0  0  0  *  1  -  4  -  7

10  R. VERDÉS     -  0  0  1  1  0  0  0  0  0  *  -  2  - 9-10