www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

VICENÇ PRAT BAQUÉ

 

02/11/1967

 

 

05/10/2008 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, GRUP-B.

 

07/06/2009 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA 12 HORES, GRUP-B.

 

02/05/2010 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, GRUP-B.

 

04/05/2014 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             ACTIU DE LLEIDA.

 

 

Personal  Card  -  FIDE