www.bidmonfa.com              index-web              bidmonfa@bidmonfa.com

 

TANCATS DE RŔPIDES FESTA MAJOR DE VILANOVA 2012

 

 

                                           GRUP -  A

                                           Mitja elo catalŕ  2176

 

 

                              RONDA 1

 

                 1  LL. TRESENTS  - R. MONFŔ E.   0

                 1  I. GORNÉ      - R. VERDÉS     0

                 1  R. GABARRÓ    - V. PRAT       0

                 1  D. LLAVALL    - J. SOLÉ       0

                 1  JOS. SOLANI   - M. TUZ        0

 

 

                              RONDA 2

 

                 0  R. MONFŔ E.   - M. TUZ        1

                 0  J. SOLÉ       - JOS. SOLANI   1

                 1  V. PRAT       - D. LLAVALL    0

                 0  R. VERDÉS     - R. GABARRÓ    1

                 1  LL. TRESENTS  - I. GORNÉ      0

 

 

                              RONDA 3

 

                 0  I. GORNÉ      - R. MONFŔ E.   1

                 1  R. GABARRÓ    - LL. TRESENTS  0

                 0  D. LLAVALL    - R. VERDÉS     1

                 1  JOS. SOLANI   - V. PRAT       0

                 0  M. TUZ        - J. SOLÉ       1

 

 

                              RONDA 4

 

                 1  R. MONFŔ E.   - J. SOLÉ       0

                 0  V. PRAT       - M. TUZ        1

                 1  R. VERDÉS     - JOS. SOLANI   0

                 0  LL. TRESENTS  - D. LLAVALL    1

                 0  I. GORNÉ      - R. GABARRÓ    1

 

 

                              RONDA 5

 

                 0  R. GABARRÓ    - R. MONFŔ E.   1

                 1  D. LLAVALL    - I. GORNÉ      0

                 1  JOS. SOLANI   - LL. TRESENTS  0

                 1  M. TUZ        - R. VERDÉS     0

                 1  J. SOLÉ       - V. PRAT       0

 

 

                              RONDA 6

 

                0’5 R. MONFŔ E.   - V. PRAT      0’5

                0’5 R. VERDÉS     - J. SOLÉ      0’5

                 1  LL. TRESENTS  - M. TUZ        0

                 0  I. GORNÉ      - JOS. SOLANI   1

                 1  R. GABARRÓ    - D. LLAVALL    0

 

 

                              RONDA 7

 

                 0  D. LLAVALL    - R. MONFŔ E.   1

                 0  JOS. SOLANI   - R. GABARRÓ    1

                 1  M. TUZ        - I. GORNÉ      0

                 1  J. SOLÉ       - LL. TRESENTS  0

                 1  V. PRAT       - R. VERDÉS     0

 

 

                              RONDA 8

 

                 0  R. MONFŔ E.   - R. VERDÉS     1

                 1  LL. TRESENTS  - V. PRAT       0

                 0  I. GORNÉ      - J. SOLÉ       1

                 1  R. GABARRÓ    - M. TUZ        0

                 1  D. LLAVALL    - JOS. SOLANI   0

 

 

                              RONDA 9

 

                0’5 JOS. SOLANI   - R. MONFŔ E.  0’5

                 1  M. TUZ        - D. LLAVALL    0

                 1  J. SOLÉ       - R. GABARRÓ    0

                 1  V. PRAT       - I. GORNÉ      0

                 0  R. VERDÉS     - LL. TRESENTS  1

 

 

                     1  2  3  4  5  6  7  8  9 10     P     C_

 1  LL. TRESENTS  -  *  1  0  0  0  1  0  1  1  1  -  5  - 4-6

 2  I. GORNÉ      -  0  *  0  0  0  0  0  0  1  0  -  1  - 10

 3  R. GABARRÓ    -  1  1  *  1  1  1  0  1  1  0  -  7  -  1

 4  D. LLAVALL    -  1  1  0  *  1  0  1  0  0  0  -  4  -  7

 5  JOS. SOLANI   -  1  1  0  0  *  1  1  1  0  =  - 5’5 - 2-3

 6  M. TUZ        -  0  1  0  1  0  *  0  1  1  1  -  5  - 4-6

 7  J. SOLÉ       -  1  1  1  0  0  1  *  1  =  0  - 5’5 - 2-3

 8  V. PRAT       -  0  1  0  1  0  0  0  *  1  =  - 3’5 - 8-9

 9  R. VERDÉS     -  0  0  0  1  1  0  =  0  *  1  - 3’5 - 8-9

10  R. MONFŔ E.   -  0  1  1  1  =  0  1  =  0  *  -  5  - 4-6