www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ÀNGEL TAFALLA GRAU

 

--/--/1940 – 27/01/2019

 

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com

 

Personal  Card  -  chessbase.com