www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

OBERT DE LA DELEGACIÓ DE LLEIDA 2013

 

RANKING INICIAL I RESULTATS

 

              Rondes  -  1   2   3   4   5   6   7   8  - Punts – Classif.

 

 1 Alejandro Barbero  -  1   1   1   =   1   1   1   1  -  7’5  -   1

 2 Joan Trepat        -  1   1   1   =   =   1   1   1  -   7   -   2

 3 David Monell       -  1   1   1   =   =   0   =   1  -  5’5  -   3

 4 Lluís Quintas      -  1   1   0   1   =   0   0   1  -  4’5  -  11

 5 Daniel LLavall     -  1   1   0   1   =   1   0   =  -   5   -   5

 6 Miquel A. Aribau   -  1   1   -   1   0   0   1   1  -   5   -   9

 7 Joan M. Piqué      -  1   =   -   1   1   =   =   =  -   5   -   8

 8 Ramon Monfà S.     -  1   1   0   =   1   =   0   1  -   5   -   6

 9 Robert Cardona     -  1   1   =   =   0   1   1   0  -   5   -   4

10 Gabriel Vera       -  1   0   1   -   1   1   0   1  -   5   -   7

11 Jaume Parramon     -  1   0   =   1   0   1   1   0  -  4’5  -  12

12 Jaume Rodón        -  1   0   1   0   1   0   0   1  -   4   -  15

13 Josep Vidal        -  1   0   =   1   0   =   0   1  -   4   -  17

14 Santi Aubach       -  1   0   1   0   =   =   0   0  -   3   -  26

15 Josep Fontanet     -  +   0   0   1   =   0   1   0  -  3’5  -  25

16 Josep Boldú        -  1   =   =   =   1   0   1   0  -  4’5  -  10

17 Joel Solani        -  1   0   1   0   1   0   0   1  -   4   -  22

18 Josep Pagés        -  1   0   =   0   1   =   1   0  -   4   -  18

19 Jaume Solé         -  0   1   =   0   1   =   1   0  -   4   -  19

20 Ferran Solé        -  0   1   0   1   0   1   =   =  -   4   -  16

21 Ramon Alférez      -  0   1   =   0   =   0   1   0  -   3   -  27

22 Pau Nieto          -  0   1   0   1   =   =   =   1  -  4’5  -  13

23 Xavier Gabarró     -  0   1   1   0   0   1   0   1  -   4   -  21

24 Aleix Martí        -  0   1   0   1   =   =   1   =  -  4’5  -  14

25 Joel Monfà         -  0   0   +   0   =   1   =   0  -   3   -  31

26 Santi Font         -  0   1   =   1   0   1   0   0  -  3’5  -  24

27 Artur Farré        -  0   1   0   0   1   1   1   0  -   4   -  20

28 Francisco Rius     -  0   0   =   1   0   1   =   0  -   3   -  30

29 Rafel Martí        -  0   0   0   0   -   -   -   -  -   0   -  36

30 Xavier Balcells    -  0   0   -   0   -   -   -   -  -   0   -  37

31 Pedro Coria II     -  0   0   1   0   1   0   1   1  -   4   -  23

32 Jaume Bordera      -  0   0   +   0   0   0   1   1  -   3   -  32

33 Gerard Botigué     -  0   0   =   1   =   0   0   1  -   3   -  29

34 Jaume Foix         -  -   1   -   0   1   1   -   -  -   3   -  28

35 Joaquim Coria      -  0   0   0   +   =   1   0   0  -  2’5  -  33

36 Gerard Gil         -  0   0   1   0   0   0   0   0  -   1   -  35

37 Ramon Majoral      -  0   1   0   +   0   0   0   0  -   2   -  34

 

 

Bellpuig,  14 de juny del 2013