www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

RAFEL MARTÍ CUNILLERA

 

25/02/1947

 

 

CLUB – BELLPUIG

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE