www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

GERARD PIÑOL BOSCH

 

30/07/2011

 

CLUB – MOLLERUSSA

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE