www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

EDUARD PERALES GALINDO

 

24/02/1976

 

 

MC (Mestre Català)

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com