www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

DAVID NUÑEZ COLOME

 

--/--/1999

 

 

30/12/2017 – Campió – OBERT DE NADAL CIUTAT DE

             FIGUERES.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE