www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JORDI MARGALEF GÜELL

 

--/--/1933 – 24/12/2015

 

 

 

19/03/2015 – Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE

             TARRAGONA.  

 

 

Personal  Card  -  chessbase.com