www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JULIÀ MARCH CURIÀ

 

--/--/2015

 

 

CLUB – PONTS

 

 

25/02/2023 – Campió – CAMPIONAT TERRITORIAL INDIVIDUAL

             SUB-8 DE LLEIDA.

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE