www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAN MALLOL MUSTÉ

 

02/04/2001

 

 

      2008 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-8 DE TARRAGONA.

 

14/02/2009 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-10 DE TARRAGONA.

 

14/03/2009 - Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-8 DE TARRAGONA.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE