www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JORDI GARRIGA LÓPEZ

 

20/04/196925/07/2011

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com  /  PGN