www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAN FLUVIA FRIGOLA

 

03/05/1957

 

 

14/03/2017 – Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE GIRONA.

              

 

13/03/2018 – Sots-Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE

             GIRONA.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com  /  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE