www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memňria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRANCESC FARRÚS MATEU

 

29/07/1929 - 14/12/1989

 

 

 

      1969 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.