www.bidmonfa.com bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya / Jugadors / Calendari / Problemes / Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

ANTONI DAUDE POVILL

 

04/09/1972 02/10/2003

 

 

Partides / Partidas / Games - chessgames.com / 365chess.com / PGN