www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JORDI CUADRAS AVELLANA

 

06/02/1950

 

 

      1977 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             DE GIRONA.

 

18/06/1978 – Campió – OBERT COSTA BRAVA.

 

20/05/2017 – Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             SANT GREGORI.

 

28/05/2017 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE

             GIRONA – GERUNDA.

 

04/06/2017 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE

             GIRONA – SANTA PAU.

 

22/07/2017 – Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             CALDENC.

 

13/08/2017 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE

             GIRONA – FIGUERES.

 

09/09/2017 – Sots-Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE

             GIRONA – OLOT.

 

12/05/2018 – Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             SANT GREGORI.

 

18/08/2019 – Campió – TERRITORIAL ACTIUS DE GIRONA –

             FIGUERES.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com  /  365chess.com  /  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE

 

Wikipedia  -  Català  /  Español