www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

RAMON CRUSI MORÉ

 

09/02/192610/03/2013

 

 

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Wikipedia  -  Català  /  Español