www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

MIQUEL COMPANY FERNANDEZ

 

--/--/2008

 

 

21/03/2016 – Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL SUB-8 DE

             CATALUNYA.

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE