www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

FERRAN CANON

 

--/--/18--

 

 

      1905 – Campió – CAMPIONAT DE CATALUNYA.