www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JUAN PEDRO AYLLÓN RODRÍGUEZ

 

--/--/1956

 

 

13/03/2018 – Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE GIRONA.

              

 

12/03/2019 – Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE GIRONA.

              

 

13/05/2019 – Sots-Campió – OBERT VILA DE GRÀCIA PER

             MAJORS DE 55 ANYS.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE