www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

TEODORO ASENSIO LIÑAN

 

26/10/1967

 

 

04/01/2016 – Campió – OBERT DE NADAL CIUTAT DE

             FIGUERES.  

 

01/12/2018 – Campió – OBERT DEL MARESME.  

 

08/03/2019 – Campió – OBERT LA LIRA.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com  /  365chess.com  /  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE