www.bidmonfa.com bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya / Jugadors / Calendari / Problemes / Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

FRANCESC ARMENGOL BURGUES

 

07/04/1894 12/01/1977