www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JAVIER AMORES GAGO

 

27/09/1994

 

 

03/05/2015 – Campió – OBERT ACTIU DEL CATALUNYA

             E. C.

 

18/03/2016 – Sots-Campió – OBERT SOCIETAT CORAL COLON

             DE SABADELL.  

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  chessgames.com  /  365chess.com  /  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE