www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAN ALBET SERRA

 

09/08/1991

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  PGN

 

Personal  Card  -  FIDE