www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

 

OBERT ACTIU CIUTAT D’AMPOSTA

 

             CAMPIÓ             SOTS-CAMPIÓ

 

18/05/2014 LLATZER BRU        FRANCESC FERNÁNDEZ 

10/05/2015 ROLANDO ALARCÓN    FILEMÓN CRUZ        

22/05/2016 VICENÇ ESPLUGAS    JHOEL GARCÍA        

14/09/2019 PEDRO ZURANO       JUAN A. VILLAR      

19/12/2021 TOMÁS V. SOSA      PEDRO ZURANO        

29/05/2022 VIKTOR MOSKALENKO  GERARD AÑÓ          

17/09/2023PEDRO ZURANO       ALEXANDRE VENTURA