www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memňria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

JORDI SÁNCHEZ MARCOS

 

05/05/1989

 

 

 

27/11/1999 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-12 DE LLEIDA.

 

      2000 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             SUB-16 DE LLEIDA.

 

15/02/2002 – Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL JUVENIL D’ANDORRA.

 

07/03/2003 – Sots-Campió – CAMPIONAT INDIVIDUAL JUVENIL

             D’ANDORRA.