www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Inf. Catalunya       /       Jugadors       /       Calendari       /       Problemes       /       Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ENRIC REGUÉ FARRAN

 

31/03/1952

 

 

MC (Mestre Català)

 

 

      2003 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             TARRAGONA.

 

19/03/2015 – Sots-Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE

             TARRAGONA.  

 

16/03/2017 – Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE

             TARRAGONA.

 

14/03/2019 – Campió – CAMPIONAT DE VETERANS DE

             TARRAGONA.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Targeta  Personal  -  FCE