www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

MANEL FLORES CARPE

 

15/12/1968

 

CLUB – TORĄ

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Targeta  Personal  -  FCE