www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

RAÜL DÍAZ LARA

 

24/09/1980

 

 

 

28/09/2003 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, GRUP-E.

 

07/06/2009 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 12 HORES, GRUP-C.

 

13/12/2009 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, GRUP-II.

 

02/05/2010 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 25 MINUTS, GRUP-C.

 

18/06/2016 – Campió – OBERT DE LA DELEGACIÓ DE LLEIDA,

             GRUP C.  

 

11/06/2017 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             DE RÀPIDES DE LLEIDA, GRUP B.

 

 

Personal  Card  -  FIDE

 

Personal  Card  -  chessbase.com