www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida     /     Jugadors     /     Calendari     /     Problemes     /     Partides jugadors     /     En memòria

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

SALVADOR ARNAU MOLINER

 

17/01/1972

 

 

MC (Mestre Català)

 

 

26/12/1986 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, SUB-16.

 

26/12/1987 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS, 2ª CATEGORIA.

 

      1988 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, 2ª CATEGORIA.

 

      1991 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             JUVENIL DE LLEIDA.

 

28/11/1993 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

11/12/1994 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

15/12/1996 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

21/12/1997 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA 12 HORES.

 

25/01/1998 – Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA, RÀPIDES A 5 MINUTS.

 

05/12/1999 – Sots-Campió – CAMPIONAT PROVINCIAL INDIVIDUAL

             LLEIDA.

 

 

Partides  /  Partidas  /  Games  -  365chess.com

 

Personal  Card  -  chessbase.com

 

Personal  Card  -  FIDE