www.bidmonfa.com                 bidmonfa@bidmonfa.com

 

Delegació LLeida      /      Jugadors      /      Calendari      /      Problemes      /      Partides jugadors

___________________________________________________________________________________________________________________

 

 

JOAN LLUÍS TORRAS FARRAS

 

28/08/1969

 

 

 

Personal  Card  -  FIDE